Sanitace aquamatu (výdejníku vody) je důležitou součástí celkové péče o Váš pitný režim. Přístroj je podroben vnitřnímu i vnějšímu vyčištění, čímž dojde k naprosté eliminaci nežádoucích škodlivých látek z Vašeho aquamatu.

Svěřte proces našim profesionálním technikům, kteří jsou odborně proškoleni, mají zkušenosti, speciální software a znají specifikaci každého přístroje!

Proč je sanitace aquamatu nutná?

Sanitace aquamatu je nutná ze dvou zásadních důvodů – prodloužení životnosti aquamatu a péče o kvalitu vody.

Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN, která je stáčená v nejčistší oblasti ČR – chráněné krajinné oblasti ŠUMAVY z hloubky 70 m, není chemicky upravována a při jejím stáčení se nepoužívají žádné konzervační látky. Proto existuje možné riziko vzniku biofilmu a tvorby vodního kamene na všech plochách, jež přicházejí do styku s vodou, je tedy třeba pravidelně provádět čištění aquamatu a proplachování desinfekčním přípravkem.

Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu společnost ŠUMAVSKÝ PRAMEN se sanitace aquamatu (výdejníku vody) provádí minimálně 1x za 3 měsíce.

Na kvalitě vody se ovšem odráží i další faktory: umístění přístroje (sluneční záření, vlhko, blízkost benzinových pump, horké provozy, kopírky, tiskárny), správné používání.